ZESPÓŁ

ZESPÓŁ

Stowarzyszenie skupia trenerów i realizatorów programu pn. Szkoła dla rodziców i wychowawców.
Prowadzimy szkolenia dedykowane psychologom i pedagogom, dające uprawnienia do realizacji w/w
programu jak również warsztaty dla rodziców rozwijające umiejętności wychowawcze. Szkolenia organizujemy na zapotrzebowanie środowiska jak również we współpracy z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie czy organizacjami pozarządowymi z całej Polski.
Nasz zespół tworzą specjaliści psycholodzy, psychoterapeuci, pedagodzy, socjolodzy, logopedzi, którzy
posiadają wysokie kwalifikacje i długoletnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z rodzicami,
dziećmi i młodzieżą.

Możemy odpowiedzieć na konkretne potrzeby placówek i organizacji oraz osób fizycznych w zakresie
przygotowania i przeprowadzenia szkoleń rozwijających szeroko rozumiane kompetencje społeczne jak
również prowadzenia terapii indywidualnych, rodzinnych, sesji coachingowych czy mediacji.

mgr Agnieszka Majewiczpsychoterapeuta, trener, coach

Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną w nurcie eriksonowskim, treningi   grupowe, sesje rozwoju osobistego. W trakcie certyfikacji Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


mgr Grażyna Kujawiak – psychoterapeuta, trener , coach

Prowadzi psychoterapię indywidualną i rodzinną w nurcie poznawczo-behawioralnym. Posiada doświadczenie w pracy trenerskiej i szkoleniowej.


 mgr Anna Wojtczak –  pedagog, coach, mediator, trener, terapeuta pedagogiczny

Prowadzi coaching rodzicielski, wychowawczy, coaching skierowanym na rozwój osobisty.  Doskonali się w  dialogu motywującym.


mgr Bożena Wolska – neurologopeda, trener, mediator,  terapeuta pedagogiczny

Udziela wsparcia psychologicznego, prowadzi działania z zakresu mediacji oraz interwencji kryzysowej.  Posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej, trenerskiej i szkoleniowej.