STOWARZYSZENIE

STOWARZYSZENIE

Prowadzimy działalność edukacyjną, terapeutyczną, profilaktyczną adresowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, a w szczególności:

  • organizujemy i prowadzimy szkolenia, konferencje, seminaria, warsztaty
  • prowadzimy terapię psychologiczną, pedagogiczną, socjoterapię, psychoterapię
  • prowadzimy mediacje, interwencję kryzysową
  • opracowujemy i prowadzimy programy profilaktyczne
  • realizujemy rekomendowane programy profilaktyczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych