SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW – 2022

SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW – 2022

Cykl zajęć rozwijających umiejętności wychowawcze skierowany
do rodziców, opiekunów i wychowawców.

 

W imieniu  Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „Źródła” mamy przyjemność zaprosić do  udziału w rekomendowanym programie pt: „Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Oferta adresowana do rodziców, opiekunów, wychowawców i wszystkich dorosłych, którzy chcą być dobrymi, świadomymi i kompetentnymi rodzicami, opiekunami, nauczycielami i wychowawcami. Program jest tak pomyślany, aby pomagać tym dorosłym, którzy doświadczają trudności, kłopotów, problemów, jak i tym, którzy radzą sobie, ale poszukują odpowiedzi na pytania czy mogą robić coś lepiej, skuteczniej.

Tematyka

Głównym celem „ Szkoły dla rodziców i wychowawców” jest nauka budowania relacji dorosły
– dziecko, która jest najważniejszym czynnikiem chroniącym dziecko przed podejmowaniem
zachowań szkodliwych czy ryzykownych. Podczas 8 – 10 spotkań o charakterze
warsztatowym pogłębiamy swoją wiedzę i umiejętności wychowawcze. Mamy możliwość:

  • lepiej poznać dziecko,
  • zyskać świadomość własnych zachowań i uczuć w kontaktach z dzieckiem,
  • przekonać się, że wychowanie opiera się na czytelnym i jasnym systemie wartości,
  • opanować konkretne umiejętności wychowawcze takie jak stawianie granic, wyciąganie konsekwencji, komunikowanie wymagań, rozwiązywanie konfliktów, stosowanie wzmocnień.

W efekcie mogę stawać się dobrym, kompetentnym rodzicem – takim jakim zawsze chciałem być. Rodzicem, który:

  • ma świadomość własnej odpowiedzialności za rozwój i wychowanie dziecka,
  • zna swoje dziecko, rozumie jego potrzeby, emocje, zachowania,
  • posiada umiejętności, które wspierają mnie jako rodzica i powalają radzić sobie zcodziennymi, zwyczajnymi sytuacjami, ale też z tymi trudnymi, kryzysowymi,
  • potrafi słuchać własnego dziecka,
  • potrafi dbać o siebie i wie jak zapobiec wypaleniu w roli rodzica.

Zgłoszenia

Czekamy na zgłoszenia – formularz TUTAJ.

Grupa szkoleniowa powinna liczyć od 10 do 14 osób. Jak tylko zbierze się wymagana liczba osób przekażemy zainteresowanym szczegółowe informacje o czasie i miejscu spotkań.

Koszt jednego spotkania waha się od 60 do 80 zł od osoby.

Kontakt w sprawie udziału w programie: stowarzyszeniezrodla@gmail.com                                           

Koordynatorki projektu: Grażyna Kujawiak i Bożena Wolska