SZKOLENIA

SZKOLENIA

dla nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz klientów indywidualnych i businesowych.

Programy rekomendowane  przez Ośrodek Rozwoju Edukacji MEN adresowane do środowiska oświatowego:

  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz.1.
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. 2 „ Rodzeństwo bez rywalizacji”.
  • Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. 3 „ Nastolatek- jak pomóc młodemu człowiekowi w kryzysie wieku dorastania.
  • „Golden 5”.
  • Szkoła jako środowisko wychowawcze. Jak wychowywać dzieci do wartości.
  • Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.
  • Konstruktywna konfrontacja.
  • Diagnoza problemów szkół i placówek oraz pomoc w konstruowaniu programów naprawczych.