Praktyczne szkolenia dla RP

Praktyczne szkolenia dla RP

 

PRAKTYCZNE SZKOLENIA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH


  1. Budowanie strategii pracy z dzieckiem przejawiającym zaburzenia zachowania w środowisku szkolnym i rodzinnym.
  2. Współpraca nauczycieli z rodzicami w rozwiązywaniu problemów związanych z zaburzeniami zachowania uczniów.
  3. Szkoła jako środowisko wychowawcze. Jak wychowywać dzieci do wartości?
  4. Dialog motywujący w pracy wychowawczej z nastoletnim uczniem.
  5. „ Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” – budowanie satysfakcjonujących relacji dorosły – dziecko jako kluczowy element profilaktyki.
  6. Ochrona danych osobowych w szkole.

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny w roku szkolnym 2017/18 proponuje szkolenia adresowane do rad pedagogicznych szkół i przedszkoli. Powyższe  propozycje wynikają z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej a przede wszystkim  potrzeb środowiska oświatowego.

Termin oraz czas trwania szkoleń jest ustalany w zależności od zapotrzebowania danej rady pedagogicznej. Uczestnicy mogą pracować  na przypadkach z własnej praktyki szkolnej. Koszt szkolenia uzależniony od wybranej opcji.

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów  związanych  zawodowo ze środowiskiem oświatowym, posiadających uprawnienia edukatorskie lub trenerskie.

Kontakt mailowy:  stowarzyszeniezrodla@gmail.com

lub telefoniczny:   606 332 997 , 605 675 575.

 

 

Supporting arguments in argumentative papers requires evidence. In order to support your argument make reference to any quotations you choose to use, following the style of formatting required for your paper. Prioritize your topics and provide an analysis of primary https://www.baltictimes.com/the_best_college_paper_writing_services/ and secondary sources. Discuss current issues and the state of research. Include your personal point of view and use citations to support it. It is also recommended to break paragraphs of body into smaller segments. These are some tips to help you write your argumentative essays.