MEDIACJE

MEDIACJE

Mediacja jest jedną z procedur rozwiązywania konfliktów, to również forma sprawiedliwości naprawczej. Mediacja jest dobrowolnym porozumiewaniem się stron będących w konflikcie przy wsparciu akceptowanego przez nie mediatora. Procedurze mediacyjnej można poddać każdy rodzaj sporu. Mediacje dają stronom możliwość współdecydowania we własnej sprawie, rozwiązanie konfliktu a nie jego rozstrzygnięcie. To także możliwość wypracowania przez strony (przy wsparciu mediatora) satysfakcjonującej i akceptowalnej dla nich ugody.

Prowadzimy:
– mediacje rodzinne ( o rozwód/ o kontakty z dziećmi)
– oświatowe
– rówieśnicze
– inne