dla nauczycieli i wychowawców

dla nauczycieli i wychowawców

Programy autorskie dla nauczycieli i wychowawców:

  • „ABC dobrego wychowawcy”.
  • Budowanie szkolnego programu ochrony zdrowia psychicznego.
  • Dialog motywujący w pracy wychowawczej z nastoletnim uczniem.
  • Metody przyjaznej terapii behawioralnej w pracy z uczniem przejawiającym zaburzenia zachowania i
  • Przemoc w rodzinie- procedura niebieskiej karty.
  • Razem przeciwko depresji.
  • Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów.
  • Zarządzanie zespołem klasowym- jak budować przyjazne środowisko wychowawcze.