dla klientów indywidualnych i bIsnessowych

dla klientów indywidualnych i bIsnessowych

Szkolenia dla klientów indywidualnych i businesowych:

  • Asertywność – komunikowanie się w zgodzie z samym sobą.
  • Szkoła dobrego życia.
  • Stres i wypalenie – profilaktyka zdrowego stylu życia.